Πώς λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει;

Η περιστροφή από το χρήστη ενός χειροκίνητου στροφείου έδινε κίνηση ταυτόχρονα σε όλους τους δείκτες του Μηχανισμού, μέσω των οδοντωτών τροχών και αξόνων του που τους συνέδεαν. Έτσι, αν επιλεγόταν μία ημερομηνία στην εμπρόσθια κλίμακα και ο επιθυμητός μήνας και το έτος στην άνω οπίσθια, τότε οι υπόλοιποι δείκτες του Μηχανισμού θα έδιναν όλες τις διαθέσιμες αστρονομικές πληροφορίες για αυτή την ημερομηνία. Αντιστρόφως, εάν ο χρήστης μπορούσε να φέρει ένα δείκτη σε κάποιο αστρονομικό φαινόμενο, τότε θα μπορούσε να δει την ημερομηνία, στην οποία το συγκεκριμένο φαινόμενο θα συνέβαινε.Πώς τίθεται σε λειτουργία ο Μηχανισμός;

Κάνε κλικ στο σημείο, από το οποίο ο χρήστης δίνει κίνηση στους δείκτες και μπορεί έτσι να επιλέξει μία ημερομηνία ή ένα αστρονομικό φαινόμενο.<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.0.22