Τι είναι και από τι αποτελείται ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων;

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένας μηχανικός ημερολογιακός και Αποτελείται από μηχανικά μέρη: γρανάζια, άξονες, κλίμακες και δείκτες.

Στα μεγάλα θραύσματα του Μηχανισμού σώζονται 30 οδοντωτοί τροχοί (γρανάζια), αλλά ο πλήρης Μηχανισμός περιείχε αρκετά περισσότερους. Ο αριθμός των δοντιών του κάθε γραναζιού έχει μεγάλη σημασία: όταν ένα γρανάζι εμπλέκεται με ένα άλλο, τότε η ταχύτητα περιστροφής του ενός σε σχέση με το άλλο αλλάζει σύμφωνα με το λόγο των δοντιών τους.

Βρες τους λόγους των γραναζιών, δηλαδή πόσες περιστροφές κάνει το δεξί γρανάζι όταν το αριστερό κάνει μία.Μέτρησε τα δόντια των 2 γραναζιών της τομής του θραύσματος Α του Μηχανισμού.
         

Πόσα δόντια κατάφερες να μετρήσεις;

Βρες τα ονόματα των δυο παραπάνω γραναζιών που έδωσε η Ομάδα Μελέτης του Μηχανισμού πατώντας εδώ.
<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.0.22