Πότε κατασκευάστηκε; Ποιος μπορεί να τον έφτιαξε και πού;

Οι αρχαιολόγοι μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην έρευνα για τη χρονολόγηση του Μηχανισμού.

Αυτό το πετυχαίνουν με τη χρονολόγηση των συνευρημάτων του, δηλαδή του υπολοίπου φορτίου του αρχαίου πλοίου.
<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.0.22