Τι είναι και από τι αποτελείται ο Μηχανισμός;

Στην εμπρόσθια όψη του μηχανισμού, στο ανώτερο και κατώτερο τμήμα του, υπήρχε ένα αστρικό ημερολόγιο γνωστό ως παράπηγμα. Εκεί υπήρχαν πληροφορίες για τα αστρονομικά και μετεωρολογικά φαινόμενα. Στο κέντρο της ίδιας όψης υπήρχαν 2 ομόκεντροι κύκλοι, από τους οποίους ο εξωτερικός αφορούσε το αιγυπτιακό ημερολόγιο και ο εσωτερικός τους ζωδιακούς αστερισμούς. Υπήρχαν, επίσης, στο κέντρο 2 δείκτες.

Στην οπίσθια όψη του μηχανισμού υπήρχαν 2 μεγάλες κλίμακες (δίσκοι). Η επάνω κλίμακα ήταν ένα ημερολόγιο 19 ετών, και μέσα σ' αυτήν υπήρχαν 2 μικρότερες, η κλίμακα του Ολυμπιακού δακτυλίου και η κλίμακα που έκανε προβλέψεις για 76 χρόνια, Η κάτω κλίμακα ήταν ένα ημερολόγιο 18 ετών, που προέβλεπε τις εκλείψεις του Ήλιου και της Σελήνης. Μέσα σ' αυτήν μία μικρότερη κλίμακα προέβλεπε ακριβέστερη θέση των ουρανίων αυτών σωμάτων για 54 χρόνια,

Όλες αυτές οι κλίμακες διέθεταν από ένα δείκτη, ο οποίος έπαιρνε την ονομασία της κλίμακας, στην οποία ανήκε.

Ανακάλυψε από τι αποτελείται ο Μηχανισμός αντιστοιχίζοντας τις κλίμακες και τους δείκτες του με τα κατάλληλα ονόματα.<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.71.187