Μηχανικός

Ο μηχανολόγος μηχανικός είναι ο επιστήμονας, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή των αρχών της φυσικής επιστήμης με σκοπό το σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων κίνησης, παραγωγής και μεταφοράς ισχύος. Προσπαθεί να βρει μεθόδους που θα τον βοηθήσουν στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τον υπολογισμό, την κατασκευή, την υλοποίηση και τη λειτουργία των μηχανολογικών συστημάτων.

Μελέτησε διαδοχικά τα παρακάτω ερωτήματα.

Καλή Επιτυχία!

Τι είναι και από τι αποτελείται ο μηχανισμός των Αντικυθήρων;
Πώς λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει;
Πότε, από ποιον και πού κατασκευάστηκε;
<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.0.22