Πώς λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει;

Η ζωγραφική αποτύπωση του θραύσματος C στην εμπρόσθια όψη του μηχανισμού και οι συμπληρωματικές πληροφορίες (τοποθετώντας το ποντίκι επάνω στα σημεία i), θα σε βοηθήσουν να απαντήσεις στο ερώτημα.

Όπως θα διαπίστωσες, στην μπροστινή πλευρά του μηχανισμού, η ονομασία ενός μήνα του Αιγυπτιακού ημερολογίου που σώζεται, είναι γραμμένη στα αρχαία ελληνικά, την "διεθνή" γλώσσα της εποχής .

Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι χρησιμοποιήθηκε το Αιγυπτικό ημερολόγιο στο μηχανισμό;Ώρα για δράση

  1. Θέσεις μηνών αιγυπτιακού ημερολογίου και ζωδιακών αστερισμών στο θραύσμα C
  2. Αντιστοιχία σημερινών μηνών και ζωδιακών αστερισμών

Απ’ όλα όσα μελέτησες, τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να υπολογίζει η μπροστινή πλευρά του μηχανισμού;
<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.71.187