Ιστορικός των Επιστημών

Ο ιστορικός των Επιστημών ή αλλιώς ιστορικός της αρχαίας ελληνικής μελετά και ανασυνθέτει τις αστρονομικές γνώσεις της αρχαιότητας, μέσα από την έρευνα των ιστορικών πηγών, αλλά και την εξέταση των αρχαίων ευρημάτων.

Μελέτησε διαδοχικά τα παρακάτω ερωτήματα.
Καλή επιτυχία!

Τι είναι και από τι αποτελείται ο Μηχανισμός;
Πώς λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει;
Πότε κατασκευάστηκε; Ποιος μπορεί να τον έφτιαξε και πού;<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.0.22