Ψάχνοντας τον τόπο

Στην επάνω σπείρα της οπίσθιας όψης, οι ερευνητές κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τις επιγραφές με τους 12 μήνες που επαναλαμβάνονται στα 235 κελιά (κουτάκια) του Μετωνικού κύκλου.

Οι αρχαίες ελληνικές πόλεις δε χρησιμοποιούσαν ενιαίο ημερολόγιο, αλλά τα ονόματα των μηνών διέφεραν από τόπο σε τόπο.

Ελάχιστα αρχαία ημερολόγια σώζονται ως τις ημέρες μας με όλες τις ονομασίες των μηνών τους.

Μπορείς να συγκρίνεις τα ονόματα των μηνών που εντοπίστηκαν στο Μηχανισμό με εκείνα ορισμένων αρχαίων τοπικών ημερολόγιων;

Ποιος πιστεύεις ότι θα μπορούσε να ήταν ο τόπος, στον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιείτο ο Μηχανισμός;

Η παρουσία του Μηχανισμού σε ένα τόπο δε σημαίνει απαραίτητα ότι αυτός ήταν και ο τόπος κατασκευής του.

Τα προϊόντα και η τεχνογνωσία ταξίδευαν και τότε!

Για την κατασκευή του θα πρέπει να αναζητήσουμε σε ποιο μέρος του αρχαίου κόσμου εκείνης της εποχής ζούσαν τα πιο λαμπρά επιστημονικά μυαλά στον τομέα της αστρονομίας και της τεχνολογίας, ικανά να δημιουργήσουν ένα τόσο περίπλοκο μηχάνημα.
<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.71.187