Ποιος μπορεί να τον έφτιαξε και για ποιον;

Μπορεί ποτέ να μη μάθουμε το όνομα του κατασκευαστή του Μηχανισμού, αλλά σίγουρα μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για ποιον μπορεί να προοριζόταν.
Όπως θα έχεις διαπιστώσει έως τώρα, ο μηχανισμός είναι κατάφορτος από επιγραφές.

Το θραύσμα G στην μπροστινή πλάκα της προστατευτικής θύρας του μηχανισμού περιέχει πολλούς όρους, που έχουν σχέση με τροχιές πλανητών.

Το θραύσμα G
Αρκετά ρήματα είναι γραμμένα είτε σε ή σε .

Για ποιο λόγο νομίζεις ότι ο κατασκευαστής του οργάνου το έκανε αυτό;
<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.71.187