Χρονολόγηση με βάση τα γράμματα

Η μορφή της γραφής, ο τύπος και η ποικιλία των γραμμάτων μιας επιγραφής μπορούν να μας δώσουν χρήσιμα στοιχεία για τη χρονολόγηση του κειμένου.


Παρατήρησε καλά τη μορφή των γραμμάτων του θραύσματος 19 θραύσμα 19

Τι διαφορετικό και τι όμοιο έχουν με τον τρόπο που γράφουμε σήμερα;

Στην παρουσίαση υπάρχουν ελληνικές επιγραφές από τον 8ο αιώνα π.Χ. ως τις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ.

Με ποια επιγραφή από αυτές ταιριάζει καλύτερα η μορφή της γραφής και ο τύπος των γραμμάτων του μηχανισμού;

Σε ποια χρονολογική περίοδο ανήκει;
<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.71.187