Η σημασία των Πανελληνίων Αγώνων

Για ποιο λόγο μπορεί να ενσωμάτωσαν ένα δακτύλιο που σχετίζεται με πολιτειακά-κοινωνικά ζητήματα σε ένα αστρονομικό όργανο;Αν θες περισσότερα

-  
<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.81.71.187