Το κλειδί του μυστηρίου

Οι αστρονόμοι με τη βοήθεια συστηματικών παρατηρήσεων και μαθηματικών υπολογισμών είχαν καταλήξει σε κάποιες χρονικές περιόδους στο πλαίσιο των οποίων υπήρχε επανάληψη αστρονομικών φαινομένων.

Ο κύριος στόχος αυτών των σύνθετων κύκλων, όπως λέγονται, ήταν να βρίσκουν μια αναλογία ανάμεσα στο ηλιακό και το σεληνιακό ημερολόγιο. Δεδομένου ότι ένα ηλιακό έτος δεν περιέχει ακέραιο αριθμό σεληνιακών μηνών, οι ημερομηνίες που υπολογίζονται με βάση τις φάσεις της Σελήνης (π.χ. σήμερα το Πάσχα) είναι δυνατόν να αποκλίνουν από έτος σε έτος.

Ποιους από τους αριθμούς των σύνθετων κύκλων μπορείς να εντοπίσεις στο θραύσμα 19;

Ο εντοπισμός τους αποτελεί ένα σημαντικό «κλειδί» για την κατανόηση του τι υπολόγιζε ο Μηχανισμός!<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


Admeral_zino

Host: antikytheramech.culture.gr
IP: 10.2.129.56
Your ip: 54.167.230.68