Επιγραφικός

Οι επιγραφικοί είναι ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με τη μελέτη των αρχαίων χαραγμένων κειμένων. Η μελέτη των κειμένων αυτών προσφέρει πολύτιμο υλικό για την ανασύνθεση και κατανόηση του παρελθόντος.

Επιπλέον, η μορφή της γραφής, ο τύπος και η ποικιλία των γραμμάτων που χρησιμοποιούνται μπορούν να δώσουν χρήσιμα στοιχεία για τη χρονολόγηση των κειμένων, αλλά και των μνημείων πάνω στα οποία βρέθηκαν.

Μπορείς να ξεκινήσεις την έρευνά σου!

Καλή επιτυχία!

Τι είναι και από τι αποτελείται ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων;

  Πώς λειτουργεί και σε τι χρησιμεύει ο Μηχανισμός;

  1. Το κλειδί του μυστηρίου
  2. Οι επιγραφές του Ολυμπιακού Δακτυλίου
  3. Η σημασία των Πανελληνίων Αγώνων

  Πότε κατασκευάστηκε; Ποιος μπορεί να τον έφτιαξε και πού;

  1. Χρονολόγηση με βάση τα γράμματα
  2. Ποιος μπορεί να τον έφτιαξε και για ποιον;
  3. Ψάχνοντας τον τόπο  <xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-shezzy-


  Admeral_zino

  Host: antikytheramech.culture.gr
  IP: 10.2.129.56
  Your ip: 54.81.0.22